You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.Naujienos„UAB „PARAZITAS“ DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMAS DIEGIANT ELEKTRONINIO VERSLO CRM MODULIUS“

UAB “PARAZITAS” įgyvendina projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų:

„UAB „PARAZITAS“ DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMAS DIEGIANT ELEKTRONINIO VERSLO CRM MODULIUS“

Projekto kodas Nr. 03.31-LVPA-K-806-01-0135...


daugiau


Gime parazitas

...

...


daugiau


Parazito gimtadienis

mes jega

...


daugiau